ΠΡΑΞΗ ΑΙΓΙΣ

“Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολόγικων Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων”

image2
image3
image4

Το ΕΣΥΛΑ αποτελεί μια καινοτόμα λύση στο επίπεδο της τοπικής και υπερ-τοπικής διαχείρισης των ανθρώπινων και υλικών πόρων, εργαλείων, πρωτοκόλλων και υποδομών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πολιτική προστασία. Η καινοτομία στη νέα αυτή μορφή διαχείρισης έγκειται στη γεωχωρική διάσταση των πόρων που καταγράφει και παρουσιάζει το σύστημα, καθώς και στην κωδικοποίηση των σχετικών με καθε τύπο καταστροφής εργαλείων τα οποία μπορεί να ανασύρει ο χρήστης με έξυπνα ερωτήματα (queries). Το μοντέλο ηλεκτρονικής διαχείρισης των πόρων αυτών συνάδει με την νέα τάση αποκέντρωσης των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, καθώς ενδυναμώνει τις υπηρεσίες αυτές σε περιφερειακό επίπεδο και βελτιώνει την διαχείριση των σχετικών πόρων. Παράλληλα, ενδυναμώνει την συνεργασία και τον συντονισμό καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι αποκτούν κοινό σημείο αναφοράς.

Σεισμός στη Λέσβο μεγέθους 6,3 της κλίμακας ρίχτερ στις 12 Ιουνίου του 2017

Ο σεισμός προήλθε από ένα υποθαλάσσιο ρήγμα διεύθυνσης βορειοδυτικά-νοτιοανατολικά μήκους 25 χιλιομέτρων. Μετά τον κύριο σεισμό, εκδηλώθηκαν τις επόμενες 5 ημέρες 350 σεισμικές δονήσεις κάτω από 5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Όλοι οι μετασεισμοί προήλθαν από το ίδιο ρήγμα

Το χωριό της Βρίσας θεωρείται ότι δέχτηκε πιέσεις που αντιστοιχούν σε σεισμό 9 βαθμών ρίχτερ με επιστημονικές ενδείξεις που δείχνουν ότι η περιοχή είναι νησίδα σεισμικής επιτάχυνσης, ενώ άλλες πολύ κοντινές περιοχές και οικισμοί, δεν δέχθηκαν αντίστοιχη επιβάρυνση. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με την παλαιότητα των κτιρίων και τα μαλακά εδάφη, είναι οι αιτίες ώστε δύο φορές αυτή η συγκεκριμένη περιοχή να έχει πληγεί τόσο καταστροφικά από σεισμούς τα τελευταία 100 χρόνια.

Οι λόγοι για αυτό το φαινόμενο φαίνεται πως πηγάζουν κυρίως από τη μορφολογία του εδάφους σε συνδυασμό με την παλαιότητα των κτιρίων. Ο ποταμός της Λαγκάδας, ο οποίος περνάει στο κάτω μέρος του χωριού, είναι η αιτία που το 60% του χωριού έχει ισοπεδωθεί και το υπόλοιπο έχει τεράστιες ζημιές. Οι προσχώσεις των εδαφών και τα μαλακά χώματα που υπάρχουν σε αυτό το σημείο δημιούργησαν τις συνθήκες ώστε το κάτω μέρος του χωριού να δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν είναι σύμπτωση αλλά επανάληψη ενός φαινόμενου.

http://barbaraantoniou.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d35c1c88f8d84709b94748efc3f1741d