Δικαιούχοι

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Ωφελούμενοι του έργου θα είναι οι πολίτες των περιοχών εφαρμογής λόγω της ενίσχυσης της ασφάλειάς τους αλλά και οι φορείς πολιτικής προστασίας που θα αποκτήσουν καινοτόμα συστήματα λήψης αποφάσεων για τη θωράκιση των πολιτών, της ζωής τους και της περιουσίας αυτών και των Κρατών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου (κύριος δικαιούχος):

Το ΠΤΑΒΑ (ΚΔ) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1998 και εδρεύει στη Μυτιλήνη. Διοικείται από 9μελές Δ.Σ. με Πρόεδρο την/τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Αποτελεί την Αρχή Πληρωμής για την πλειοψηφία των έργων και δράσεων του ΠΔΕ στο Βόρειο Αιγαίο, έχοντας κατά συνέπεια πλήρη οικονομική επάρκεια και υλικοτεχνική υποδομή. Αρμοδιότητές του είναι η σχεδίαση, διαχείριση και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπως και η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του έργου της Περιφέρειας. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε διακρατικά έργα στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων.

Ομάδα Έργου ΠΤΑΒΑ:

Στράτος Βουγιούκας Project Manager svoug@ptaba.gr
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Μαρία Ελευθεριάδου Financial Manager ptaba@ptaba.gr


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

Το ΕΚΠΑ ιδρύθηκε το 1837 και είναι το αρχαιότερο ΑΕΙ της Ελλάδας. Απαρτίζεται από 8 Σχολές και 33 τμήματα, καλύπτει όλους τους τομείς εκπαίδευσης και περιλαμβάνει 1.918 μέλη ΔΕΠ, 73 μέλη ΕΕΔΙΠ, 152 μέλη ΕΤΕΠ, 1.359 υπαλλήλους και 137.000 φοιτητές. Διαθέτει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή για στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής δραστηριότητας. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω του ΕΛΚΕ. Παρουσιάζει σημαντικό έργο με αξιόλογα αποτελέσματα σε διεθνείς και διασυνοριακές συνεργασίες, διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Πανεπιστημίων, και διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε έργα στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης καταστροφών και κρίσεων. Διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα εξ αποστάσεως κατάρτισης σε πλήρη λειτουργία και με πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ομάδα Έργου ΕΚΠΑ:

Δρ Σκούρτσος Εμμανουήλ Project Manager eskourt@geol.uao.gr
Finance Manager
Μιχάλης Διακάκης Επιστημονικός Υπεύθυνος

 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ:

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου ΛΤΔ  ιδρύθηκε το 2003. Μέτοχοί της (63 σε αριθμό) είναι οι Δήμοι και τα Κοινοτικά Συμβούλια των επαρχιών και επαγγελματικές οργανώσεις της περιοχής. Διαθέτει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, πιστοποίηση στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και διεθνείς βραβεύσεις. Δημιουργήθηκε για να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των ΟΤΑ της περιοχής της σε Ευρωπαϊκές δράσεις και για να χρηματοδοτήσει δράσεις τους σε συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές περιοχές σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο τομέας της πολιτικής προστασίας. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διακρατικών και διασυνοριακών έργων.

Ομάδα Έργου Αναπτυξιακή Λάρνακας και Αμμοχώστου:

Ευδοκία Μπαλαμού Project Manager
Νίκη Σκίτσα Finance Manager
Ευδοκία Μπαλαμού και Κωνσταντίνος Καρεκλάς Επιστημονικός Υπεύθυνος info@anetel.com

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου:

Το ΤΕΠΑΚ ιδρύθηκε το 2004 και είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο 6 σχολών με έδρα τη Λεμεσό. Στο έργο συμμετέχει με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Διαθέτει πλήρη υλικοτεχνική υποδομή για στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής δραστηριότητας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Παρουσιάζει σημαντικό έργο με αξιόλογα αποτελέσματα σε διεθνείς και διασυνοριακές συνεργασίες, διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και δίκτυα Πανεπιστημίων, και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα του τομέα του.

Ομάδα Έργου ΤΕΠΑΚ:

Μαρλεν Βάσκεζ Project Manager marlen.vasquez@cut.ac.cy
Μαρλεν Βάσκεζ Επιστημονικός Υπεύθυνος
Στάλω Θεοδώρου Finance Manager stalo.theodorou@cut.ac.cy